giới thiệu doanh nghiệp

Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam ​tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng tại Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, hàng tiêu dùng, phân phối.

Được thành lập năm 2001, Mekong Capital là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn tất 26 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 16 khoản thoái vốn hoàn toàn và 3 khoản thoái vốn từng phần. Mekong Capital quản lý 3 quỹ, với một đội ngũ khoảng 20 nhân viên làm việc toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singapore. Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Mekong Capital có 17 và 19 năm kinh nghiệm về vốn cổ phần chưa niêm yết và điều hành công ty tại Việt Nam.

Chúng tôi đầu tư vào các công ty đang trên đà phát triển nhanh, với các kế hoạch mở rộng tham vọng ​và một cam kết vững chắc để xây dựng đội ngũ nhân viên thực hiện các kế hoạch đó. Các công ty này nằm trong số những công ty hàng đầu trong ngành nghề của họ, nhưng hoạt động trong thị trường bị phân khúc và phát triển nhanh dẫn đến cơ hội tăng trưởng hấp dẫn.

Mekong Capital cam kết mạnh mẽ tạo giá trị tại các công ty mà Mekong Capital đầu tư – thông qua việc cải tiến hoạt động của công ty, xây dựng đội ngũ quản trị, giới thiệu những thực hành tốt nhất cũng như các chuyên gia giỏi trên thế giới, và áp dụng mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của Mekong Capital.

giới thiệu doanh nghiệp Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam ​tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty…