ban chấp hành vacd nhiệm kỳ 3

Chủ tịch

Ông Hàn Mạnh Tiến

Học vị: Tiến sỹ kinh tế – Viện Hàn
Lâm khoa học Liên Xô
Những chức vụ đã qua:
Trưởng phòng Kinh tế khoa học, Viện Quản lý Khoa học,Ủy ban Khoa học Nhà Nước
Hiện nay: TGĐ Cty CONCETTI, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý
Chủ tịch VACD nhiệm kỳ I, II

Phó chủ tịch thứ nhất

Ông Nguyễn Đức Thuận

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế
Những chức vụ đã qua:
TGĐ Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc Phòng (Gaet)
Tư lệnh Binh đoàn 12 – Bộ Quốc phòng
Hiện nay: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Long Biên
Ủy viên Ban Chấp Hành VACD Nhiệm kỳ II

Phó chủ tịch

Ông Trần Bá Trung

Học vị: Tiến sỹ kinh tế
Các chứng chỉ học quản lý cao cấp tại Astralia, Mỹ
Những chức vụ đã qua:
GĐ Cty Tài chính Bưu điện
Ủy viên HĐQT các Cty: Cty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội, Cty DV Kỹ thuật Viễn Thông, Trường ĐH DL Lương Thế Vinh, Cty CP CPN Bưu điện, Cty nhựa Sam Phú, Cty CP CK Tràng An, TV ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng VN (VF2)
Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ I,II

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Bách

Học vị: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Những chức vụ đã qua:
• Giám đốc tài chính Công ty liên doanh CPN TNT-VIETRANS
• Giám đốc tài chính Hutchison Telecom Vietnam
Hiện nay:
• Chủ tịch Tập đoàn AsiaInvest
• Chủ tịch CLB CFO Việt Nam
• Ủy viên Ban Chấp Hành VACD nhiệm kỳ II

 

Phó chủ tịch

Ông Đinh Văn Hiến

Học vị: Tiến sỹ 
Những chức vụ đã qua: 
• Giám đốc Trung tâm đo lường điều khiển tự động – Viện điện tử tin học và tự động hóa – Bộ Công nghiệp
• Giám đốc Công ty cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC
• Hiện nay: TGĐ DKNEC Corporation, Phó TGĐ Polyco Group, Phó TBT Tạp chí tự động hóa ngày nay
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ II

Tổng thư ký

Bà Cao Thị Thúy Nga

Học vị: Thạc sỹ Tài chính tiền tệ
Những chức vụ đã qua:
• Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
• Trưởng ban kiểm soát, chủ tịch HĐQT Cty Chứng khoán MB
Hiện nay: 
• Phó chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Yoga và Thiền Trái Tim Vàng 
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ I,II

Ủy viên

Ông Trần Ngọc Anh

Học vị: Cử nhân
Những chức vụ đã qua: 
• Chủ tịch MGI Realtor NetWork
Hiện nay: 
• Chủ tịch Công ty Đầu tư  Anh Group
• Chủ tịch CLB CSMO Việt Nam

Ủy viên

Ông Nguyễn Cao Cương

Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Những chức vụ đã qua: 
• Tổng biên tập của Tạp chí Đầu tư nước ngoài; Tạp chí Nhà Đầu Tư; Tạp chí điện tử Diễn đàn đầu tư BizLive
Hiện nay: 
• Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà quản trị (The Leader)
• Phó Viện trưởng, thành viên Hội đồng Viện Tư vấn Phát triển CODE 
• Thành viên Hội đồng Viện Nghiên cứu Phát triển doanh nhân cộng đồng CENDI
• Ủy viên Ban Chấp Hành VACD nhiệm kỳ II

Ủy viên

Ông Lê Hồng Phúc

Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Những chức vụ đã qua: 
• Giám đốc Nhân sự Công ty Samsung Vina Electronics
• Phó tổng giám đốc Novaland Group
• Giám đốc Nhân sự Empire Group
Hiện nay: 
• Chủ tịch CLB VNHR 
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ II

Ủy viên

Bà Lê Thị Lan Anh

Học vị: Cử nhân QTKD
Những chức vụ đã qua
• Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc 19
• TGĐ Công ty CP VIREX – Tập đoàn ALPHANAM
Hiện nay
• Phó CT kiêm TTK CLB BĐS HN
• Phó TGĐ đối ngoại và quản lý chợ tại Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam 
• Ủy viên Ban Chấp Hành VACD nhiệm kỳ II