VACD VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VỀ LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

  1. Giới thiệu khái quát về Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ, chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, VACD có chức năng tập hợp, đoàn kết các nhà quản trị doanh nghiệp (gồm: Chủ tịch, Ủy viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các tổng công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty), các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp để cùng hoạt động hướng tới mục tiêu “Vì một nền quản trị doanh nghiệp tốt hơn”.

Về tổ chức, VACD hiện có hàng ngàn thành viên, hoạt động tập trung tại 3 Câu lạc bộ chính là: Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR), Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính (CFO), CLB các Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Vietnam); có Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (VIM) và một Tạp chí điện tử Nhà quản trị (The Leader).

Theo TS Hàn Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội, trong những năm qua, VACD đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như:

  • Xây dựng, phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

– Tổ chức định kỳ các hoạt động giao lưu, mở rộng quan hệ, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giữa các thành viên VACD, thành viên VACD với các tổ chức – cá nhân quốc tế uy tín hoặc thành viên VACD với lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước.

– Tổ chức các hội thảo về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

– Phối hợp với các tổ chức quốc tế uy tín để tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và tư vấn về quản trị doanh nghiệp.

– Đề xuất các khuyến nghị chính sách với Đảng và Nhà nước liên quan đến các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

 Ngoài các hoạt động trên, một trong những định hướng quan trọng của VACD là triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học để đẩy mạnh việc nghiên cứu và phối hợp, hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực quản lý và quản trị. Với mục tiêu trên, trong những năm qua, VACD đã ký kết văn bản hợp tác với nhiều trường đại học như: Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên (Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế…); Đại học Ngoại Thương Hà Nội; Học viện Ngân hàng…

  1. Một số hoạt động hợp tác và hỗ trợ của VACD trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực về lưu trữ và quản trị văn phòng ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Nhằm tăng cường gắn kết giữa Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam – VACD với các trường đại học, ngay từ năm 2008, 2009, VACD đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV).

Là một đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là nơi đào tạo nhiều ngành học liên quan đến lĩnh vực quản lý, quản trị như: Quản trị văn phòng, Khoa học Quản lý, Quản trị thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…Trong chương trình đào tạo, Trường đã thiết kế nhiều môn học về quản lý, quản trị; tổ chức cho hàng trăm sinh viên đi thực tập thực tế, chọn đề tài nghiên cứu tại các doanh nghiệp và trong những năm gần đây, phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn doanh nghiệp là nơi làm việc. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường và các khoa đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp, trong đó có Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Ảnh: Đại diện lãnh đạo VACD chia sẻ với sinh viên trong Chương trình hướng nghiệp 

“Sinh viên với thị trường lao động” tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Với mong muốn giúp sinh viên sớm có những hiểu biết về thị trường lao động, Trường Đại học KHXH&NV đã phối hợp với Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Chương trình hướng nghiệp “Sinh viên với thị trường lao động” và mời lãnh đạo các doanh nghiệp đến chia sẻ với sinh viên về nhu cầu từ thực tế, để sinh viên có định hướng sớm trong học tập. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, VACD đã tổ chức hàng chục khóa đào tạo cho sinh viên của Trường về “Kỹ năng khởi nghiệp”, cấp chứng chỉ cho hàng trăm sinh viên năm cuối.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường và VACD, là một đơn vị thuộc Trường, trong những năm qua, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng chủ động đề xuất, tham gia tổ chức một số hoạt động hợp tác nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực lưu trữ học và quản trị văn phòng.

Về nghiên cứu khoa học, VACD đã hỗ trợ, hợp tác với Khoa và Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam tổ chức 02 Hội thảo khoa học: “Quản trị văn phòng doanh nghiệp – Từ lý luận đến thực tiễn” và “Quản trị lưu trữ doanh nghiệp trong thời kỳ tái cấu trúc”. Những vấn đề được đặt ra và bàn luận trong hai hội thảo đã cung cấp cho Khoa những thông tin quan trọng để bổ sung vào chương trình, nội dung đào tạo ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng tại các doanh nghiệp nói chung. Ngược lại, trong các hội thảo, tọa đàm khoa học do VACD tổ chức, các giảng viên của Khoa cũng có nhiều tham luận về vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị văn phòng, quản lý thông tin văn bản và hồ sơ lưu trữ trong các doanh nghiệp để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh: Hai hội thảo về Quản trị văn phòng doanh nghiệp và Quản trị lưu trữ doanh nghiệp, được tổ chức năm 2013

Trong hoạt động đào tạo, Chủ tịch VACD (TS.Hàn Mạnh Tiến), các Phó chủ tịch (TS.Trần Bá Trung, TS Nguyễn Đức Thuận, TS Nguyễn Thanh Hoàn) và một số lãnh đạo VACD đã góp ý, tham gia Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, Hội đồng chấm luận văn, luận án; tham gia giảng bài, thuyết trình, hướng dẫn cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó đặc biệt là ở hai khoa: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Khoa Khoa học Quản lý. Nhiều doanh nghiệp là thành viên của VACD đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho các sinh viên ngành Quản trị văn phòng, ngành Lưu trữ học và các ngành khác đến thực tập thực tế; đồng thời tiếp nhận sinh viên đến làm việc sau khi tốt nghiệp.

Trong vài năm trở lại đây, để giúp sinh viên ra trường có thêm năng lực và cơ hội tìm kiếm việc làm, Hội các Nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV tổ chức nhiều khóa đào tạo về “Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực” cho sinh viên ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng và một số ngành khác trong Trường. Tham gia khóa đào tạo này, sinh viên không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn được tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp. Nhờ vậy, khi ra trường, các em có thể được tuyển dụng vào làm việc tại bộ phận hành chính – nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ảnh: Bà Cao Thị Thúy Nga, Tổng thư ký VACD trao chứng nhận cho các sinh viên 

tham dự khóa học về “Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực” năm 2020

Ngoài ra, VACD đã tài trợ kinh phí cho nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động của sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng và các khoa khác trong trường; đồng thời các sinh viên cũng được tham gia một số hoạt động trong các sự kiện thường niên của VACD, được lãnh đạo VACD đánh giá cao về phương pháp làm việc và tinh thần trách nhiệm.

Về phía Trường Đại học KHXH&NV, trong những năm qua, một số giảng viên của Trường đã tham gia giảng bài cho hàng chục khóa đào tạo do VACD tổ chức về Quản trị doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Kỹ năng hành chính – văn phòng; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; Lễ tân văn phòng doanh nghiệp; Thư ký, trợ lý lãnh đạo; Tổ chức lưu trữ tài liệu trong doanh nghiệp…

Từ năm 2011và trong những năm tiếp theo, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã phối hợp với VACD tổ chức nhiều khóa đào tạo về “Kỹ năng, nghiệp vụ hành chính – văn phòng” cho các cán bộ, nhân viên văn phòng của các doanh nghiệp là đơn vị thành viên thuộc VACD. Những khóa học này đã giúp anh chị em nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham mưu và trực tiếp thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực hành chính văn phòng doanh nghiệp.

Ảnh: Một trong những Khóa đào tạo về Kỹ năng hành chính – văn phòng, năm 2011

Nói về quan hệ hợp tác giữa VACD và các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. Hàn Mạnh Tiến, Chủ tịch VACD khẳng định: “Thông qua sự hợp tác, ngoài việc quảng bá được hình ảnh của mình, các doanh nghiệp thuộc Hội còn tham gia vào quá trình đào tạo để truyền tải những tri thức và kinh nghiệm về quản lý, quản trị; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và phát triển”…

Có thể nói, những hoạt động hỗ trợ, hợp tác từ VACD đã góp phần quan trọng giúp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, hành chính, văn phòng.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2020), chúc cho quan hệ hợp tác hai bên ngày càng hiệu quả và phát triển!

(Vũ Thị Phụng: Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành trung ương Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam.)

Tác giả: Vũ Thị Phụng

Nguồn: Tạp chí Dấu ấn thời gian của Hội Văn thư, Lưu trữ Việt Nam