LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Dự lễ công bố: TS. Hàn Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), TS. Nguyễn Đức Thuận – Phó Chủ tịch Thứ nhất VACD, Ths. Cao Thị Thúy Nga Tổng thư ký VACD và các Ủy viên Ban chấp hành VACD.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hàn Mạnh Tiến đã công bố và trao các Quyết định, cụ thể: 

Quyết định số 07.2022/QĐ – VACD ngày 14/5/2022 về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Phúc – Ủy viên Thường vụ VACD; Chủ tịch Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) giữ chức vụ Phó Chủ tịch VACD.

Quyết định số 06.2022/QĐ-VACD ngày 14/5/2022 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cương – Ủy viên Thường vụ VACD; Tổng biên tập tạp chí điện tử Nhà quản trị (TheLEADER) giữ chức vụ Phó Chủ tịch VACD.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành VACD, Chủ tịch Hàn Mạnh Tiến chúc mừng hai Phó Chủ tịch Lê Hồng Phúc và Nguyễn Cao Cương đã được Ban Chấp hành tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm

Chủ tịch mong rằng trên cương vị mới các Phó chủ tịch sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu, đóng góp hơn nữa vào công tác hoạt động Hội, tăng cường sức mạnh của Ban Lãnh đạo Hội.

 Thay mặt các lãnh đạo được bổ nhiệm, Tân Phó chủ tịch VACD Nguyễn Cao Cương bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được sự tín nhiệm của các Ủy viên Ban chấp hành trong việc giao trọng trách mới và hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với mục tiêu của Hội “vì một nền quản trị tốt hơn”. Một số hình ảnh chúc mừng tại buổi lễ:

Chủ tịch Hàn Mạnh Tiến trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Lê Hồng Phúc
Các Ủy viên Ban chấp hành phía Nam Chúc mừng tân Phó Chủ tịch Lê Hồng Phúc tại trụ sở Công ty MGI của Chủ tịch CLB Sales& Marketing VN (CSMO) Trần Ngọc Anh
Chủ tịch Hàn Mạnh Tiến trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Nguyễn Cao Cương

VP Hội tổng hợp