giới thiệu doanh nghiệp

1. Tầm nhìn

Trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam, hướng tới vị trí trong top 3, với định vị là một ngân hàng cộng đồng, có đội ngũ nhân viên thân thiện và điểm giao dịch thuận lợi.

2. Phương châm chiến lược

Tăng trưởng mạnh, tạo sự khác biệt và bền vững bằng văn hóa kỷ luật, đội ngũ nhân sự tinh thông về nghiệp vụ, cam kết cao và được tổ chức khoa học.

3. Giá trị cốt lõi

Giá trị của MB không nằm ở tài sản mà là ở những giá trị tinh thần mà mỗi thành viên MB luôn coi trọng và phát huy bao gồm 6 giá trị cơ bản:

  • Tin cậy (Trustworth)
  • Hợp tác (Teamwork)
  • Chăm sóc khách hàng (Customer Care)
  • Sáng tạo (Creative)
  • Chuyên nghiệp (Professional)
  • Hiệu quả (Performance-driven)​

Khách hàng mục tiêu

Cá nhân, tổ chức

giới thiệu doanh nghiệp 1. Tầm nhìn Trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam, hướng tới vị trí trong top 3, với định vị là một ngân hàng cộng đồng, có đội ngũ nhân viên thân thiện và điểm giao dịch thuận lợi. 2. Phương châm chiến lược Tăng trưởng mạnh,…