ban chấp hành vacd nhiệm kỳ 3

Ủy viên

Ông Phan Nam Bình

Học vị: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Điện tử – Viễn Thông
Những chức vụ đã qua: 
• Tổ trưởng tổ Đào tạo Quản lý & Kinh doanh, Ban Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)
Hiện nay: 
• Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Nhân Trí Việt Nam (Brainwork Việt Nam)

Ủy viên

Ông Lâm Minh Chánh

Học vị: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Những chức vụ đã qua: 
• Phó Chủ Tịch HĐQT Toán Tư duy Hoa Kỳ Mathnasium
• Chủ tịch Công Ty VTG
• Tổng Giám đốc Công ty CP Pasoto
Hiện nay: 
• Chủ Tịch, Tổng GĐ Công ty CP BizUni 
• Đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi Nghiệp

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Học vị: Tiến sỹ
Những chức vụ đã qua: 
• Giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Hiện nay:
• Phó trưởng khoa Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Ủy viên

Ông Lý Trường Chiến

Học vị: Kỹ sư Bách Khoa
Những chức vụ : 
Hiện nay: 
• Chủ tịch Trí Tri Group
• Đồng Sáng lập Group “Quản trị và Khởi Nghiêp”

Ủy viên

Ông Trần Hữu Chinh

Học vị: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh tại Mỹ
Những chức vụ đã qua:
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương & PT đầu tư TPHCM
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Nhà Rồng
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồ gỗ XK Phú Tân
Hiện nay: 
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Việt (Havico)
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ I,II

 

Ủy viên

Ông Phạm Văn Đàm

Học vị: Tiến sỹ Luật
Những chức vụ đã qua:
• Chuyên viên chính Vụ Pháp chế – Ngân hàng Nhà nước VN
• Sáng lập & Trưởng Văn phòng Công chứng Đống Đa
Hiện nay: 
• Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu 
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ II

Ủy viên

Ông Hoàng Tiến Diện

Học vị: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Những chức vụ đã qua:
• Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Ắc quy HABACO
Hiện nay: 
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ZOZO
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ II

Ủy viên

Ông Trương Thanh Đức

Học vị: Cử nhân Luật, Kỹ sư kinh tế
Những chức vụ đã qua:
• Giám đốc pháp chế Bảo Việt Bank
• Giám đốc khối pháp chế và Phó TGĐ Maritime Bank
Hiện nay: 
• Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO  
• Ủy viên BCH VACD nhiệm kỳ II

Ủy viên

Ông Phạm Gặp

Học vị: Tiến sĩ 
Những chức vụ đã qua: 
• Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga
Hiện nay: 
• Chủ tịch kiêm TGĐ Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng
• Ông đã tham gia các hội đồng khoa học và giảng dạy tại các trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Công nghiệp TP.HCM và ĐH Sài Gòn.

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Học vị: Cử nhân Quản trị kinh doanh 
Những chức vụ đã qua: 
• Giám đốc Cty TNHH Gốm sứ mỹ nghệ An Giang
Hiện nay: 
• Giám đốc Cty CP Học viện Phát triển con người Atlantis
• Giám đốc Phát triển Tập đoàn Vinen Việt Nam